Kunst på arbejdet

Kontakt galleriet Vivis Pryd på tlf: 294 16 294. Adressen er Toftehøj 3, 4160 Herlufmagle.

Har du overvejet at give medarbejderne/kollegaerne en unik og inspirerende oplevelse på arbejdspladsen?

Kunsten har en positiv virkning på mennesker. Kunst kan være med til at fremme den mentale sundhed og styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Kunst på væggen giver liv på arbejdspladsen, da kunsten er med til skabe en stemning og atmosfære der indbyder til samvær.

Med udstilling af forskellige malerier opnås et varieret udtryk og nye samtaleemner, der giver anledning til at starte dialogen fra et andet perspektiv.

Vi kan godt lide når udstillingen har et tema, da det er med til at underbygge den dialog man kan have på arbejdspladsen. Temaet kan understøtte firmaets profil eller fokusområder, alternativt kan vi byde ind med et tema.
Udstilling af Vivis malerier.
Vivis malerier er tit i stærke farver og genkendelige motiver. Malerierne skal få din fantasi og tanker til at flyve på nye opdagelser – gerne sammen med andre.

Udstilling af Vivis malerier.

Malerierne udvælges efter en dialog med jer for at sikre at størrelser og farver hænger sammen med det miljø I har på arbejdspladsen. Udstillingen vil ofte vare en til to måneder og være på mellem 10 og 20 malerier afhængigt af størrelsen på malerierne og pladsen på væggene.

Det er oplagt at malerierne hænger der hvor mennesker samles. Det kan fx være kantinen, passager eller mødelokaler.

Udstilling af Vivis malerier.
Hvis I ikke har udstillet kunst på arbejdspladsen før kan du læse denne spændende artikel på lederne.dk om hvordan kunst og kultur kan skabe trivsel på arbejdspladsen.

Vi hjælper gerne hvis du behov for sparring til hvordan du får kunsten op og hænge på væggen, så kunsten kan udfolde sig og skaber den ønskede stemning.

Vivi kommer og hænger malerierne op i samarbejde med jer, da det er vigtigt at malerierne hænger sammen, så der er harmoni i udstillingen.

Minimumskøb ved udstillingen er en betingelse, med mindre det er i kulturhuse og i gallerier med andre betingelser og offentlige udstillinger.

Ofte udloddes et eller flere af malerierne på arbejdspladsen og det giver medarbejderne en unik chance for at bryde hjemmet med kunst.
Bemærk at kunst der udloddes betrages som et personalegode for de medarbejdere der vinder.