Økologisk landbrug

På vores jord dyrker vi frugt og grønt, der sælges i vores gårdbutik. Vi dyrker efter økologiske principper og uden pesticider.

Økoligiskkologi

Når du køber økologiske varer, sparer du dig selv, din familie og miljøet for syntetiske pesticider. Samtidig er du med til at sikre bedre dyrevelfærd og mere natur.

Da vi er et lille landbrug må vi anvende en mere manuel produktionsform. Vi er Vivi og Henrik der sår, hakker og høster.Vi har ikke store maskiner, men en lille traktor med en del tilbehør. Jorden er vi er stadig ved at lære at kende. Grøntsagerne dyrkes på 8 "små marker" á hver 400 m2 hvor vi har en rotationsordning. Dette sikrer at fx kartofler ikke dyrkes samme sted flere år i træk og dermed mindskes risikoen for skadedyr og sygdom.

I frugtplantagen har vi sat fuglekasser op, så de små fugle helt naturligt vil yngle og spise mange af insekterne, der ellers kan gøre skade på frugten. Hønsene er med til at holde ukrudt og græs nede. I fremtiden ser vi også ænder og grise hjælpe til.

Det ligger os så fjernt som noget at bruge gift. Se hvad vi dyrker.

Vi vil økologien og mener at det bør være førstevalget. Vi kæmper selvfølgelig også med rent privat at gøre alle vore indkøb økologiske, men som grundprincip er det vigtigt at holde fast i økologien.

Efter at vi er flyttet ind, har vi erstattet pillefyr med jordvarme og tilføjet et pilerensningsanlæg til septiktanken for at skåne miljøet.

Økoligiskkologiske æg

Vi har 50 økologiske høns af racerne Isa Brown og Lohmann Brown Lite, der går på økologisk græs i den 5.000 m2 store frugtplantage.

Vores høns får ikke fiskemel i deres foder og vi arbejder på selv at dyrke det foder som hønsene skal have.

De har et fint hønsehus med veranda.
Vi bruger hampestrøelse, som holder huset tørt. I selve redekassen er der strøelse og hø.
Inde i verandaen er der siddepinde, vand, muslingeskaller og strøelse.

Udearealet er et naturområde med træer og siddepinde, så hønsene kan føle sig trygge. De kan gemmes sig og få ro. Her er ingen stress.

Hønsene holder meget af at kunne sandbade, rode i jorden, spise græs og andet grønt. De vil gerne op og sidde og skue ud over området. Vi mener, at de skal have et så naturligt liv som muligt.

Vi holder meget af hønsene og sørger for, at de har det godt efter reglerne for økologisk hønsehold og lidt til. Bland andet er græsarealet de har 2-3 gange større end kravet fra myndighederne.
Hver 9. uge indsender vi prøver fra vores høns, der er tilknyttet statens salmonellahandlingsplan: Link til dokumentation

For os er dyrevelfærd vigtig, derfor gør vi ekstra meget for, at hønsene har det godt.

Ø-mærket Æggene er økologiske.
Du kan købe dem i gårdbutikken på Toftehøj 3, 4160 Herlufmagle. Se kort

Krav Økologisk Vivis Pryd
Flokstørrelse Maks 3.000 høns 53 høns
Udeareal 6 m2 pr høne 94 m2 pr høne
Indeareal 6 høns pr m2 2,94 høns pr m2 *)
Reder 7 høns pr rede 4,42 høns pr rede
Kunstig belysning Slukket minimum 8 timer pr. døgn Benyttes i vinter-perioden fra det bliver mørkt til kl 20:00, som ledelys.

*) Når fugleinfluensen raser lukker vi hønsene ind i skoven, ved siden af hønsehuset, hvor de er overdækket og beskyttet.

Her har de stadig god plads, og vi fodrer ekstra med æbler og korn for at holde dem beskæftiget.

I vores skov har de stadig god mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd.


Bier

Vores bier skal bestøve træer og buske for at sikre et højt udbytte og en god kvalitet af frugt og bær.

Vi har været på biavlerkursus for at lære, hvordan man håndterer bierne og er medlem af i Danmarks Biavlerforening. I sommerperioden tilser vi bierne en gang om ugen, for at vurdere deres tilstand og om de har plads nok. Når sommerhonningen er høstet, gør vi dem vinterklar og giver dem foder.

Der høstes honning fra bierne to gange om året så vi får både forårs- og sensommerhonning.

Honningen kan købes i gårdbutikken. Der ud over anvender vi også honningen i vores sennep. Midt i juni holder vi 'Honning- og jordbærdag', hvor du kan smage vores nyslynget honning sammen med jordbær.

Frugt og bær

Der var allerede frugttræer og bærbuske på gården, da vi overtog den.

Frugtplantagen blev anlagt i 2019 med 120 æbletræer af forskellige sorter for at have så lang en sæson som muligt.

Ud over æbletræer satte vi også træer med pærer, blommer, kirsebær, valnødder, kastanjer, hasselnødder, hyld og buske med brombær, stikkelsbær, blåbær, solbær, ribs, havtorn, hindbær og rababer.

Vi har i foråret 2020 plantet jordbær og asparges. Vi fortsætter med at plante spændende afgøder, der kan sælges i butikken.

Økoligiskkologiske grøntsager

Vi dyrker kartofler, løg, forskellige slags kål, flere spændende bønner, squach, rødbeder og meget mere.

Når vi skal gøde jorden kommer gødningen fra grøntgødning og møg fra vores økologiske hønsene. Grøntgødning er planter, der løsner jorden, samler kvælstof og gøder jorden. Desuden skal kompostbunken bidrage til gødningen.

For ikke at planterne spises af sommerfuglelaver benyttes forskellige blomster, der forvirrer sommerfuglene. Grøntgødningen bidrager også til at der ikke kommer så mange skadedyr, da den sørger for at jorden ikke ligger frit.

Vores grøntsager er økologiske.